Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyógyulás szövetsége

2009.04.11

A GYÓGYULÁS SZÖVETSÉGE


Ezt mondta: Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód.
2 Mózes 15,26
Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom tőled a bajokat. 
2 Mózes 23,25
 
Isten  megkötötte Izráellel a gyógyulás szövetségét.
Ez a szövetség azokra is vonatkozott, akik be akartak lépni ebbe a szövetségbe, akik ezt a szövetséget választották és akik elkötelezték magukat parancsolatai és ígéretei felé.
 
A parancsolatok:

    * Hűségesen hallgatni Istennek hangjára
    * Azt cselekedni, ami kedves az Ő szemei előtt
    * Figyelmezni - hallgatni - az Ő parancsolataira
    * Megtartani minden rendelkezését

Az ígéretek:

    * Egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül
    * Én vagyok az Úr, a te gyógyítód
    * Elveszem tiközületek a betegséget

Ez a szövetség része lett az Újszövetségnek, mert Jézus betöltötte az Ézsaiás 53:4-et, amikor Ő maga "vette el a mi erőtlenségünket, és hordozta a mi betegségünket" (Máté 8:17).

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?  Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. 
Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.  Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.  Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. 
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.  Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele.  Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. 
Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.
Ézsaiás 53.
 
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk:
az ő sebei által gyógyultatok meg. 
1 Péter 2,24
 
Amikor még nem ismerted Istent és tudatlan voltál az Ő Igéjével szemben, arra számítottál, hogy a kór és a betegség elkerülhetetlen. Amikor beteg lettél, elmentél az orvoshoz vagy gyógyszert vettél be. Talán hagytad, hogy a betegség eluralkodjon rajtad.
Isten Igéjének ismerete nélkül a legtöbb ember a betegségtől való félelmében halálra számít. De Isten erre azt mondja: "Ne félj!" 
Ő - engedelmes gyermekei számára - természetfölötti egészségről gondoskodott. Isten a maga részéről Jézusban mindent megtett, amit megtehetett, és egyszerűen a mi válaszunkat várja. Ahhoz, hogy ennek a gyógyulás-ígéretnek, szövetségének áldásában járjunk, négy dolgot kell szem előtt tartanunk:
1) meg kell ismernünk Isten nekünk szóló ígéretét és a feltételeket, amelyek az ígéretek mellé adattak -,elmélkedni kell az Ő Igéjén, amíg az valósággá nem válik a számunkra
2) személyre szólónak kell tekintenünk azt, el kell hinnünk, hogy nekünk szól
3) engedelmességben kell járnunk
4) meg kell cselekednünk az ígéretet, magunkénak kell azt elismernünk
 
Nem elég ha hátradőlsz és azt mondod, hogy elhiszed Isten Igéjét.
El kell hinned, hogy HOZZÁD és NEKED SZÓL !
Nincs szükséged mások hitére. TE  MAGAD vallhatod meg az Igét a saját életedre vonatkozóan, te cselekedheted meg és te járhatsz abban.
Az Isten dicsőségére. Ámen.