Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átalakulások az Egyházban

2009.04.18

                                                                                  "Sok katona van, de kevés a harcos" - mondta nekem egyszer egy Különleges Alakulat tisztje. Nekik sok szakértő, hivatásos katonájuk van, akik nagyon komolyan végezhetik a munkájukat, és kitűnően látják el feladatukat, de amikor te találkozol egy harcossal, akkor tudod, hogy mi a különbség.                                                              
                                                                                            
     Az Egyház vezetése most átkerül a hivatásosak kezéből az igazi harcosok kezébe, akik hamarosan a kereszt katonáivá válnak.

A harcosok a csatazaj felé futnak és nem attól el. A harcosok növekednek az erős konfliktusokban és veszélyes helyzetekben. Nem bátortalanítja el őket, nem ijeszti el őket az ellenállás, az ellenkezés vagy a problémák, hanem még inkább megelevenednek, mikor szemtől szembe találkoznak azokkal. Éppen most zajlik a keresztények feljövő generációjának az egybeszerkesztése. Azokat, akik azt gondolják, hogy lágy ez a feljövő generáció, azokat sokkolni fogja a harcos nemzet, amely hamarosan nyilvánvalóvá lesz.                  
                                                                                           

Isten Harcos                                                
                                                                                                     
A Biblia többször említi A "Seregek Ura" / "Seregek Isteni" nevet, mint Isten bármely másik nevét. Isten harcos Isten. Azok, akik kijelentik Őt ezekben a napokban, elkezdik felölteni egy fegyelmezett harcos viselkedését, mert ez a feljövő generáció kész arra, hogy a legnagyobb próbák között szolgáljon, amit a világ valaha ismert. Így ők hittel és magabiztosan fognak szembenézni a próbákkal. És kiérdemlik a "Győztes" címet, mert nem adnak soha helyet az ellenállásnak, nehézségeknek, versengéseknek, hanem azért harcolnak, hogy győzzenek, mint Józsué, aki egészen a teljes győzelemig harcolt.                        
                                                                                                                           
                                      
Nincs győzelem csata nélkül. Minél nagyobb a harc, annál nagyobb a győzelem. Az Egyház nagy részében észrevétlenül az a gondolkodásmód terjedt el, hogy a keresztények nem élhetnek át problémákat. Ha mégis, akkor nem járnak hitben. Ez teljes ellentéte az Írásoknak, annak, ahogy az Úr Jézus és az apostolok tanítottak a próbákról és a szenvedésekről, amire a keresztények el vannak híva, keresztülmenjenek azokon. Van célja a próbáknak. A győzelem abból fakad, hogy hittel és állhatatosan szembenézünk a próbákkal. Ahogyan Pál apostol mondta az ő szolgálatáról: "... megerősítve a tanítványok lelkét bátorítva őket, hogy maradjanak meg hitben és mondván: 'Sok megpróbáltatás által kell nekünk Isten Királyságába bemennünk."                                                          
                                                                                                      
Az a generáció, amely magáévá tette az álhitet, azt tanítva, hogy nem kell tudomást venni a problémákról és a nehézségekről, az lett a történelem során a kereszténység legerőtlenebb generációja. A mostani generáció erkölcsének, tisztességének és az alapvető szellemi bátorságának bomlása sokkal inkább hasonlít drogos kábulathoz, mint bibliai hithez. Mindamellett a változás elkezdődött, és ez a változás folytatódik a teljes átalakulásig.                                                                                
                                                                                               A keresztények most felnövekvő fajtája sokkal harciasabb, mint amit a világ az első század óta látott.             
Ez a feljövő sereg nem olyan lesz, mint a világi hadseregek, amelyek gyilkolnak, elpusztítanak, kirabolnak, kizsákmányolnak minden útjukban levő területet, hanem ehelyett gyógyulást, helyreállást, szabadulást hoz azoknak, akik a meghódított területen élnek. Nem azért jönnek, hogy elvegyenek, hanem azért, hogy adjanak. A föld még sosem látott ilyen hadsereget, amely ilyen hirtelen tűnik elő. Ez az elhívás érvényes mindazokra, akik ennek részeseivé akarnak válni.                      
                                                                                               
A nehézségek közelgő növekedésének idején, a válsághelyzetek közepette a harci fegyelemmel és viselkedéssel együtt a szeretetük és a rendíthetetlen békéjük által fognak ismertté válni a kereszt katonái. Szeretetet, békét és stabilitást visznek mindenhova, ahova csak mennek. Ők lesznek az igazi szabadságharcosok, az igazi bajnokok, akik azért harcolnak, hogy megszabadítsák az embereket a bűnöknek és azok összes átkos következményének rettenetes rabszolgai igáitól.                                                                                            
                                                                                        
"Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, és vegye fel keresztjét naponta, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, de aki elveszti az ő életét értem, megtalálja azt."                                                      
                                                                                               
Egy igazi tanítvány lehet csak igazi harcos, só és világosság

világ sötétségében.                                                                                                                     
                        
                                                                     
Ez a hadsereg félelmet hoz létre mindazokban, akik nem tartoznak bele, beleértve sok alvó és félrevezetett keresztényt is. A világ soha nem látott ehhez hasonlót ezelőtt. Illés szelleme, amely megnyugodott Bemerítő Jánoson, hogy utat készítsen az Úr első eljöveteléhez, most tízezreken nyugszik meg.                                                              
                                                                                                       
A doktrínák, amelyek konfliktusokat okoztak, másodlagosakká fognak válni, s kezdenek lecsillapodni. A karrier hajszolása vagy a fizikai kényelem helyett az igazságért való harc lesz a hívők elsődleges célja és életük fő fókusza.                                                                          
Ahogy egy katona sem elegyedik bele az élet mindennapos ügyeibe, a kereszt igazi katonái is a legegyszerűbb életet fogják élni, és azokra a dolgokra szánják oda magukat, amelyek örökkévalóak és nem múlandók.                                                                           Napjaink egyik legnagyobb nehézsége, a családok széthullása miatt maga a gyülekezet válik a családdá, s veszi át a család szerepét.
A keresztény családok azonban kezdenek azzá válni, aminek valójában lenniük kell. Az elkövetkező időben a nagy hangsúly a fegyelmen, a fegyelmezésen lesz. Nagy hangsúly lesz a kapcsolatokon, különösen, hogy megerősítsék a családokat, és megerősítsék azokat a gonosz minden támadásával szemben ellenállni.

Az Egyház hamarosan azzá válik, amivé elhívatott. Amikor ez megtörténik, akkor a legvonzóbb, legcsodálatraméltóbb közösség lesz a földön, az eljövendő Királyság igazi visszatükröződése.