Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az embergyilkos

2009.04.09

                                                                                           Az embergyilkos 

                                              
avagy: Miért szidják az emberek mindig mindenért az Istent?                                                                                               
                                                                                                 
Jézus így szólt hozzájuk:
"Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet.
Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.  Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok."
(János 8:42-47.)

Jézus soha nem bánt kesztyűs kézzel kora vallásos zsidóival, akik nem láttak a büszkeségtől. Szerettek fennhangon, nagy hallgatóság előtt véget nem érő imákat mondani, nagy felhajtások közepette adományokat osztogatni.
De mit tanított Jézus ezekről a dolgokról?

"Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked."
(Máté 6,6.)
"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg."
(Máté 6:7.)
"Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked."
(Máté 6:17.)
"Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat."
(Máté 6:2.)

Egyetlen vallásos elme nem volt képes szellemi látásra - nem volt képes felfogni azt az egyszerű igazságot, hogy Isten elküldte az Ő Fiát a Föld nevű bolygóra.
Hiába "éheztette" őket Isten az Ószövetség és az Újszövetség között 400 évig - ők mindvégig ragaszkodtak a megszokásaikhoz, saját, emberi előírásaikhoz, amelyeket sajnos az Isten Igéje fölé emeltek. Ezért nem vezet soha eredményre a vallás rendszere, mert emberi alapokon áll. Az Igaz Egyház (ld.:ott)  alapja azonban a Kőszikla: az Isteni Kinyilatkoztatás.

Az Isten kinyilatkoztatása a jövőre vonatkozóan ott sétált nap mint nap közöttük. Lejött az Isten Szent Fia közénk, emberek közé - hogy kaput nyisson újra a Mennybe, Isten jelenlétébe.

Isten jelenlétében nincsenek fájdalmak, nincsen bűn, nincs sírás vagy betegség. Isten Szent. Visszavonhatatlanul és végérvényesen. Ha oda sikerül embernek bejutnia, ott csak gyógyulást talál - akár ma, itt és most. Isten Szelleme megragadható mindenkinek. Egyetlen feltétele van ma Istennek: hogy elfogadjuk azt, akit Ő köldött közénk, hogy visszataláljunk Őhozzá. Egyedül Jézus Krisztus az, Aki erre képes. Nem született egyetlen emberi lény sem bűn nélkül itt a földön.


"A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?  Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk,  csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett."

Mi történt ekkor?

Annak a fának a neve ez volt:
         "engedetlenség, bűn, betegségek, halál ismerete ".

 

"Azután ezt mondta az Úristen: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz."
(1 Móz. 3:22.)

Miért mondta az Isten az embernek, hogy ne szakítson a fáról? Egyértelmű: meg akarta óvni annak minden káros következményétől.
Az ördög a maga szempontjából sikeres munkát végzett: dörzsölhette a tenyerét, mert most már az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberpár elindult a romlás és a bomlás útján. Lefelé a lejtőn, ahol jobbról is és balról is csak tövis terem, ahol nincs más, csak szárazság, tagadás, büszkeség, betegség, bűn... Ez nem egy termékeny élet terve.

Isten semmiképp sem ezt szánta az embernek.

Amit a Mindenható teremtett, az __JÓ__ volt. Ebbe a jóba helyezte az embert és rá bízta a tökéletes világ felügyeletét. Ádám és Éva azonban rossz gazdálkodónak bizonyultak, mert kiárusították az Országot...

 

Kép