Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Erősítsd meg magadat az Úrban !

2009.04.03

Erősítsd meg magad az Úrban !

Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól.
1Sámuel 30,6
 
     Míg Saul Dávidot üldözte, Dávid szövetségesre talált Ákhisban, Gáth királyában. Ákhis Dávidnak adta Siklág városát. Mialatt Dávid és emberei a csatamezőn harcoltak, az Amálekiták megtámadták Negebet és mindenüket, amijük volt és ami kedves volt a számukra elvették tőlük. Gyermekeiket és feleségüket is. Semmijük nem maradt...
     Dávidra és embereire ez pusztítóan hatott. Mindegyikük addig sírt, amíg már sírni sem tudott tovább, majd egyikük Dávidod kezdte hibáztatni és halálosan megfenyegette őt. Nem volt elég, hogy Dávid is ugyanazt a veszteséget szenvedte el, mint a katonái, de most a saját emberei is ellene akartak fordulni. Szomorúsága és a hatalmas teher közepette Dávid Istenhez fordult: megerősítette magát az Úrban. Megemlékezett Isten jóságáról, s arról, hogy Isten eddig sohasen hagyta őt cserben - minden bajból kimentette az Úr.                                                                    

     Mert Ő jóságos, s azt, aki Őhozzá fordul, semmiképpen el nem utasítja.
     Csak kérnünk kell.
 
     Miután emlékeztette magát Isten hűségére, Dávid nemcsak egyszerűen felkerekedett és az Amalekiták leverésére sietett, hanem kereste is Isten válaszát arra vonatkozóan, hogy mit tegyen. Ebben rejlett Dávid ereje.

     Dávid nem a saját erejére és képességére támaszkodott, illetve nem azokban bízott. Az irányítást és az erőt illetően mindig az Ő Istenében bízott és Őt kereste. Az Úr azt mondta neki, hogy menjen az ellenségei után, mert Ő segíteni fog nekik fog nekik, hogy kiszabadítsák  családtagjaikat és visszaszerezzék vagyontárgyaikat.

     _____Dávid engedelmeskedett, s ezért sikkerrel járt - az Úr mellé állt újra. Sziklaszilárdan hitt Isten Szavának._____ Dávid a legrosszabb körülmények között Isten imádását választotta, miközben csak pusztulást és rombolást látott maga körül. Nemcsak akkor imádta az Urat, amikor minden rendben ment körülötte. Nem engedte, hogy az élet megtörje és kétvállra fektesse. Mindig az Úrra nézett, összeszedte magát és megnyerte a csatát.
 
     Te is megnyerheted a csatáidat, de csak akkor, ha imádod az Urat, ha - Dávidhoz hasonlóan - nem a saját erődben és képességedben, hanem Őbenne és az Ő Igéjében bízol. Íme néhány Ige, amelyeken - miközben megerősíted magad az Úrban -, elmélkedhetsz, s amelyeket megvallhatsz az életedre vonatkozóan. Dávidhoz hasonlóan felkiálthatsz:

Szükségemben segítségül hívtam az Urat, Ő meghallgatott és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek; ember mit árthat nekem !? 
Zsoltárok 118,5-6
 
Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!
Zsoltárok 56,10-12
 
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Róma 8,31
 
Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott
Zsoltárok 18,3-7
 
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Zsoltárok 23,1
 
Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Útól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassak egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessek templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak.
Zsoltárok 27,1-6

Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.
Zsoltárok 28,7-8

De nekem az ÚR a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám.
Zsoltárok 94,22
 
Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.  Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!
Zsoltárok 118,14-17
 
Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására.
Jeremiás siralmai 3,24-26
 
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."  Ezért bizakodva mondjuk: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"
Zsidó levél 13,5-6
 
     Lehet, hogy az Úr adott néhány Igét neked.  Ne az esetleges kedvezőtlen körülményeidre nézz, hanem Istenre és az Ő ígéreteire figyelj, és győztes leszel.
Ámen.