Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ISTEN JÓSÁGA

2009.06.13


 *************************************"Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel! 

Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek.
Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől?
Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? 

Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.
Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni:  azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.
Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is;
viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!

Mert Isten nem személyválogató.

(Róma 2:1-11.)


Nincs mentségük Isten előtt azoknak, akik másokat megítélnek, különösen akkor, ha ők maguk is ugyanazokat a dolgokat cselekszik. Akik ítélkezők másokkal szemben, arról tesznek bizonyságot, hogy alulbecsülték, sőt talán meg is vetették Isten kegyelmének gazdagságát - vagy egyszerűen nem fogták fel, elfelejtették, hogy Isten jósága az, ami minden embert megtérésre vezet - ideérte őket is.

Ha tagadjuk, hogy Isten jó Isten, akkor engedetlenek vagyunk az igazsággal szemben. Keményszívűségeddel ajtót nyitsz magad előtt Isten ítéletének. Ne felejtsd el, hogy Isten nem személyválogató.
Ez azt jelenti, hogy mindannyiunkat egyformán szeret és mindannyiunkkal egyformán bánik. Nem számít, hogy valaki mit tett; nem számít, hogy milyen rossz volt annak előtte; ha Istennek alkalma van megmutatni az Ő jóságát, ezt Ő meg is fogja tenni.

Isten jósága puhítja meg a szíveket és vonja a bűnösöket Őhozzá. Hogy lehet ellenállni valakinek, aki nem mutat mást irántad, mint kedvességet és szeretetet? Annak a valakinek valóban keményszívűnek kell lennie, aki vissza tud utasítani egy ilyen csodálatos Urat...

"Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk.  Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették törvényedet és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket.
És bár országukban sok jótéteményt adtál nekik, tágas és kövér földdel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből."

(Nehémiás 9:33-35.)


Csak a hitetlenek vetik meg Isten jóságát.

Isten az Ő jóságában megáldotta Izráel fiait és az Ő szeretete és annak a nemzetnek tett szövetségi ígéretei miatt újra és újra megbocsátott nekik. Isten csak jó volt hozzájuk és mindennel megáldotta őket, amit csak kívántak és amire csak szükségük volt. Azonban Izráel újra és újra mégis visszautasította Őt.

Nem az Úr fordult el a néptől, hanem a nép fordult el Tőle. Ezért Istennek meg kellett állítania az áldást és a nekik nyújtott oltalmat, így esett a nép az ellenség kezébe.
De valahányszor az Ő népe őszintén megtért az ő bűneiből és lázadásából, Isten mindig visszafogadta az Ő áldásába.

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható!
Hívjátok segítségül, amíg közel van!  
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember!

Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. 

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. 
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,  ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."

(Ézsaiás 55:6-11.)Az emberek szövegkörnyezetéből kiragadva a tragédiák megmagyarázására idézgetik a következő igeszakaszt: "Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr." Az emberek Istent hibáztatják a velük történt rossz dolgok miatt.

Azonban ha az Igét annak szövegkörnyezetében olvassuk, akkor láthatjuk, hogy Isten szeretete, irgalma és bűnbocsánata az, ami magasabb a mi gondolatainknál és útainknál.
Nehezen tudjuk megérteni, hogy hogyan tud Isten megbocsátani egyes embereknek, mert úgy gondoljuk, hogy vannak olyan bűnök, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy meg lehessen bocsátani őket. Sokszor azért nem akarjuk, hogy Isten megbocsásson valakinek, mert mi nem akarunk megbocsátani neki.

De Isten jó! És Ő soha nem változik.

A Zsoltár 145:9-ben a következőt olvassuk:

 "Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez."

Az Úr valóban jó, Ő  MINDENKIHEZ  jó.

 

Kép