Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus Krisztusról

2009.04.09

     A korabeli farizeusok és szadduceusok (zsidó vallásos irányzatok) elítélték Jézust és istenkáromlásnak tartották mindazt, amit állított magáról. Jézus tudta magáról, hogy kicsoda, soha nem volt identitászavara, s pont ez a határozottsága nem tetszett a vallásos tömegeknek.
       Istent Atyámnak szólítja - joggal -, s ezzel forradalmasítja az addigi távolságtartást Isten és ember között. Isten ezután már nem csupán egy távoli személy, hanem Édesapa...
      Jézus, aki az elsőszülött mindannyiunk között, ajándékba hozta el számunkra  a megváltást - az Ő testvéreinek...                       
      Az Ó- és Újszövetség közti mintegy 400 esztendő amolyan Isten nélküli állapota sem tette elég éhessé a vallási vezetőket arra, hogy a Messiás vagy Megváltó megjelenését felismerjék. Az önelégültségük azonban nemcsak e kor jellemző vonása  - sajnos napjainkban is hatalmas méreteket ölt Isten kezének és arcának elutasítása. Isten keze a Bibliában a hatalmat, erőt, a megváltást jelképezi, arca pedig az Ő valóságos jelenlétét.      
      Tudjuk,hogy Isten mindenható és mindenütt jelenlévő - azonban az Ő valóságos, látható, kézzelfogható jelenléte nem mindenütt van jelen. Nos, Jézus az Ő tulajdon, saját vérét adta oda értünk, hogy mindig az Atya mellett lehessünk. De hogyan lehetséges ez, amikor az Atya Isten elérhetetlen messzeségben és hozzáférhetetlen szentségben él az Örökkévalóságban ??? Bizony, ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges.              
      Sokan sokféleképpen próbálták már megmagyarázni Isten mibenlétét. Jöttek a vallásalapítók kérés nélkül és sokszor kérlelhetetlenül... A cél Isten személye lett volna - de a vallási kavalkádban maga ___a célszemély___ valósága elhomályosodott. Sok ködös és érthetetlen zagyvaság állította magáról, hogy képes betölteni azt az űrt, amit az ember a bűnbeeséssel együtt teremtett meg magának. De hogy is lenne erre képes egyetlen teológiai csoportosulás vagy vallásos rendszer?! Egy bizonyos személy hiányát CSAK az a bizonyos személy tudja teljes egészében betölteni. Még az ember is egyszeri és megismételhetetlen lény, hogyne volna ez ugyanígy maga a Teremtő személyével ?! Mindenki szívében létezik az a hely, amit csak és kizálólagosan Isten Valóságos Jelenléte tölthet ki eléggé.      
      Az Ember természete az,hogy megpróbál pótolni dolgokat,amiket elvesztett - önhibájából!
      A Sátán természete az, hogy leutánoz isteni dolgokat, és örömforrás gyanánt felkínálja az embernek (drog, szexipar, alkohol).
      Isten természete az,hogy megkeresi és megtartja azt, ami elveszett. Jézust ezért küldte el az Atya a Földre .És - hála Istennek  -, Jézus nem mondott nemet.  Jézus az ___egyetlen___, aki  FELÜLRŐL  jött. S bár a farizeusok ezt nem fogadták el, az Ő cselekedetei  Őmellette tesznek tanúbizonyságot. Erről szólnak az evangéliumok. Mind a négyet Isten Szelleme vezette és ihlette. Egymástól függetlenül íródtak, mégis rengeteg hasonlóság és egybevágó rész található közöttük.  Isten nem ember, hogy hazudjon. Nem viccből küldte el az Ő Fiát, hanem ___önzetlen önfeláldozásból___. Ez a magatartás ma nem népszerű, pedig Isten Személyében, Jézus életében  csak ez található.
      Hogyan lehet leélni egy teljes életet bűntelenül és önfeláldozóan? Embernek lehetetlen. A harmadik isteni Személy, a szent Szellem jelenléte azonban lehetővé teszi ezt számunkra. Az Ő jelenléte a GARANCIA arra vonatkozóan, hogy Isten ígéretei, a próféciák igazak, s Jézus mint Ítélőbíró fog visszajönni a földre.Addig, mint a kosármeccsen, időt kért Jézus a mi számunkra azzal, hogy letette a vérét, az életét, amely jobbat beszél, mint Ábel vére. Ábel vére ugyanis bosszúért, Jézus Vére azonban KEGYELEMÉRT KIÁLT.  Most a KEGYELEM időszakában élünk: most kell elfogadni vagy elutasítani Isten kinyújtott karját ,azaz Jézus Krisztust.

                                                        

                              *****                                            

Jézus nem azért jött,hogy utat mutasson, mert Ő MAGA AZ ÚT. Jézus nem azért jött,hogy igazságokkal fárasszon minket, mert Ő MAGA AZ IGAZSÁG. Jézus nem azért jött, hogy az életre, az életről tanítson minket, mert Ő MAGA AZ élet. Aki hisz Benne,átment a sötétségből az Életbe. Ő felülről jött. Ő az Élet kenyere. 

                                                                                Jézus az Isten áldozati báránya - ez talán a zsidó vallásúaknak mond többet. A zsidó papok munkája többek között az is volt, hogy évente áldozatot mutassanak be a nép bűnei miatt. Rátették kezüket egy ártatlan bárányra, megvallották a nép minden bűnét, s az állatot, amelyen akkor már rajta voltak ezek a bűnök, kiküldték a pusztába. Ezt az áldozati, tisztára mosó procedúrát évről évre elvégezték egy népért. Jézus, akit Isten küldött, EGYETLEN ÁLDOZATÁVAL ÖRÖKRE TÖKÉLETESSÉ TETTE A MEGSZENTELTEKET. 

                                                                         Jézus megjelenésével "megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek". Jézus Isten ajándéka az emberiségnek. Jobban már nem szerethet minket. A szeretetnek tárgyi bizonyítékai is vannak. A szerelmes jegyeseknél a karikagyűrű, karácsonykor és húsvétkor az ajándékok, hétköznapokon egy-egy kisebb figyelmesség,stb...


Isten szeret minket. Ezt megmutatta az Ő Fiában. Csak el kell fogadnunk. Karácsonykor sem mondom az engem megajándékozónak, hogy "köszönöm, nem kérem".  Így vagyunk Jézussal is. Csak fel kell néznünk Rá...