Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Júdás levele

2009.04.09

      A bibliai, újszövetségi levél írója, Júdás nem összekeverendő az áruló Iskariótes Júdással. Mindkettőjük Jézus Krisztus tanítványa volt, életük azonban radikális különbségeket mutat.      
      Ez a radikalizmus végigkíséri Júdás levelét, amely egyébként az egyik legrövidebb és legolvasmányosabb írás az Újszövetségben. Időszerű is: korunk keresztény emberének és gyülekezeteinek éppúgy szól, mint a kétezer évvel ezelőttieknek, amikor Jézus személyesen járt itt a földön.      
      Akkor is voltak, ma is fel-felbukkannak istentelen, hamis tanokat hírdető emberek, akik saját fejük után menvén gonosz dolgokra csábítják Isten népét és a megtérés előtt álló embereket is. Az "eredmény" azonban nem marad el - életük vége nem az élet koronája, ahogy azt az Úr Jakab apostol levelében megígérte az Őt szeretőknek. Épp ellenkezőleg: a büntetés az örök kárhozat.

A szörnyű azonban ezen a valóságos (!) helyen az, hogy míg a Föld nevű bolygón az ember a szentségtelen vágyainak is talál kielégülést, addig az örök sötétségben örök vágyak gyötremét kell majd elviselnie.      

 

Mindenkinek kizárólag azért kell majd a mennyei törvényszék előtt felelnie, ami rábízatott EBBEN  az életben.  Kinek-kinek tehetsége szerint; valakinek egy egész ország kormányzásáért, másvalakinek egy három fős családért mint családfő. Minden egyes embernek azért a pozícióért kell számot adnia, amibe belehelyeztetett. Ha valaki a test kívánságait követi inkább, miből is gondolja, hogy megúszná a Krisztus Ítélőszéke előtt való bírálatot? Isten maga az Igazság: ha angyalait nem kímélte, velünk miért tenné?       
      Van azonban válasz a kérdésre. Több is, hiszen halandók vagyunk, Isten segítő keze nélkül esetlenek. Igen, elkerülhetjük Sodomát és Gomorát, Kain, Bálám vagy a lázadó Kóré büntetését. Merthogy ítélet : lesz . Ezért meg kell tanulnunk lemondani az egyébként egészségtelen önimádatról, káromló beszédekről, haszonlesésről. El kell kerülnünk a csúfolódókat, szakadást okozókat, akik ezekben az időkben sajnálatos módon egyre szaporodnak ...      
      A testi élvezetek emberében nincs szent Szellem. Pedig egyedül Ő az, aki által megmaradhatunk az erős hitben és az Istentől való agapé szeretetben. Egyedül Jézus Krisztus vére menthet meg minket az örök tűztől és őrizhet meg mindnyájunkat feddhetetlenségben.

Ezért is csak az Övé a dicsőség. És nem a mienk.