Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nagy megcsalattatás és az elragadtatás

2009.01.06

 Az Új Világrend (New World Order ) avagy egy szép börtönvilág


      Mai világunk minden egyes nappal közelebb kerül a Szabadkőmővesség (Freemasonry), az Illuminati és a többi sátánista világvezető által megálmodott Új Világrend ( New World Order ) valóságához. E sátán-imádó világvezetők minden nap azon dolgoznak, hogy a föld országainak gazdaságát egybeolvasszák, és ezáltal előkészítsék a terepet az ő istenük eljöveteléhez, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez.
      Ez az "új világ" egy jól funkcionáló börtönvilág lesz mindazok számára, akik benne fognak élni.

      [Nem keverendő össze azzal az új világgal, amelynek megteremtéséről maga Jézus Krisztus biztosított minket ("láttam új eget és új földet"; "íme, újjáteremtek mindent") ! ]

    Az emberi jogok végérvényesen megszűnnek ebben az emberek által "újjáteremtett" új világrend(!)ben.

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/elore-az-uj-vilagrend-fele----avagy_-megis-kinek-az-erdeke-_

       A modern technika révén minden ember teljesen leinformálhatóvá válik, és személyes adataik az elit számára mindenkor felhasználhatóak lesznek.
      A Federal Reserve 1933-as nagy csalása óta  az emberiség egy lépésnyire van csupán a teljes gazdasági diktatúra létrejöttétől, ahol az emberek kézbeültetett chip-pel lesznek csak képesek adás-vételi tranzakciók lebonyolítására. 

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/profetikus-aktualis-politikai-es-tudomanyos-esemenyek/a-biometrikus-azonositasrol-

                                                            

         Mindazok, akik ellenállnak, egész egyszerűen ki lesznek zárva az interaktív rendszer adta életszükségleti rendszerből. Akik a Rendszeren kívül fognak állni, azok számára az élet egyenlő lesz a mindennapos nélkülözéssel. Csakis abban az esetben juthat majd valaki  munkához, kaphat orvosi ellátást, élelmiszereket, gyógyszereket, ha hajlandó a testébe beültetni a teljes kontrollt jelentő chipet.
 
      A G8 országok vezetői egy olyan társadalmat akarnak, amelyben a kereskedelmet számítógépeken lehet bonyolítani, megszűntetve ezzel az összes papír- és fémpénz használatát. A Digital Angel (Digitális Angyal) nevű vállalat  kifejlesztett egy parányi méretű chip- et, amely hihetetlen mennyiségű információt képes tárolni. Energiáját az emberi testhőből veszi.
Ezek a parányi chip-ek fogják tárolni a vezetői engedélyt, útlevelet, kórházi feljegyzéseket, bankszámlaszámot, és ami a legfontosabb: egy globális azonosítószámot, amely a rendszerhez való tartozás azonosító száma lesz. Ez pedig a 666... *A termékkódokon található három, hosszabb páros vonal a 6-os számnak felel meg.A köztük lévő vonalak a konkrét terméket kódolják. Tehát: 6......6......6
        Ennek megfelelően az emberek is ilyen "termékkódot" fognak viselni a testükön, testükben.

 

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/profetikus-aktualis-politikai-es-tudomanyos-esemenyek/biometrikus-azonositoval-ellatott-utlevelek-magyarorszagon


       Mindazok, akik elhatározzák, hogy használni fogják az újfajta azonosítót, végérvényesen rabjává válnak az Illuminati és
Szabadkőműves Új Világrend zsarnoki rendszerének.
      Ebben a különösen zárt rendszerben már lehetetlen lesz a feketekereskedelem. Senki sem menekülhet többé a biztonsági kamerák fürkésző tekintete elől. Az új  társadalom kezdetben sokak számára a biztonságot  és a kényelmet fogja jelenteni, de rövid időn belül az emberek rájönnek, hogy mennyire rászedték őket a Birodalom vezetői. Viszont ekkor  már nem lesz soha többé lehetőség a rendszerből való szabadulásra! Végérvényesen megpecsételődik az emberek sorsa, nem lesz helyük a titkoknak.

       Ebből a csapdából csak egyetlen kiút van:
       Jézus Krisztus, a Szeretet Istenének a Fia.


Az elragadtatás 

 

          "Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe,s mindenkor az Úrral leszünk."
                                            ( 1.Thessz.4:17. )


         Isten kétezer évvel ezelőtt elküldte Fiát, a Megváltó Jézus Krisztust, hogy visszavezető utat mutasson az emberiség számára.
         Isten jól ismeri az emberek szándékát, hogy  némelyek világhatalomra vágynak. Tudja,hogy ezek képesek lesznek az egész világot becsapni  és az emberiséget rabszolgaságukba hajtani egy kereskedelmi- pénzügyi rendszer felállításával.
Emberileg lehetetlen megszabadulni e világ országainak zárt kommunikációs rendszeréből. Istennél azonban most még minden lehetséges.


        Az utcai kamerák, műholdak, chip-ek világában  lehetetlen kibújni a fenevad rendszeréből, melyet a G8 kreált, hogy minden ember -  azonosítókat viselve - állandó megfigyelés alatt álljon. Amikor eljön a nap, és az emberek kezébe és homlokába biochipeket injekcióznak egy védőoltással, attól fogva minden egyes ember a műholdak látóterébe kerül.
Beültetett chipet viselve csak akkor lehet a mindentlátó műholdak elől elbújni, ha valaki 30 méterrel van a földfelszín alatt.
       Viszont mindenki kizárólag akkor juthat majd  élelmiszerekhez, ha beültetett chip-et visel a testében. Enélkül lehetetlen lesz az élet a földön.
       Isten ezért figyelmeztet mindnyájunkat az Ő Beszédén, a Biblián keresztül , hogy mindaz, aki hittel követi Istent és hisz az Ő egyszülött Fiának megváltásában, fel ne vegye ezeket az azonosítókat.  Akik ugyanis viselni, használni fogják ezeket, részesei lesznek azoknak a csapásoknak, amelyek a földre várnak, s amelyek a Jelenések könyvében olvashatók.


      Istennek mindenkorra megvan a menekülési terve, amellyel kiszabadítja az emberiséget Sátán és gonosz szolgái kezéből.
Amint kimentette Isten Noét az akkori világ gonosz fiai közül, úgy menti ki  őket az antikrisztusi királyság elől is.

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/magyarorszag-hivatalosan-is-tamogatja-a-sodoma-gomora-programot


      Mindezidáig Isten lehetőséget adott az emberiségnek a választásra. Ma még tart a kegyelem ideje... Azonban az utolsó éveket-napokat éljük... Isten kegyelme lassan bezárul.
      Hamarosan megszólal az összegyülekezés isteni harsonája, amellyel egybegyűjti a keresztény egyházat a világból való kimenetelre, kiszabadulásra.  Mert felvétetik  a hívők sokasága a Szent Szellem ereje által, mielőtt rázúdul a pusztítás és a rettenetes nyomorúság az itthagyatottakra.
      Imádkozom, hogy Isten  adjon mindannyiunknak megtérést és tegyen minket méltóvá az elragadtatásra. Az Úr közel.

 

 

www.filadelfiaigyulekezet.org/   helyen található cikk felhasználásával.
            ( A weboldal megszűnt. Megj.: 2012.febr.25.)

 

  (Készen állsz?)

 

*  Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.  Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott:

Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!

Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.

"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"

(Máté evangéliuma 25:1-13.)
 

 

A mappában található képek előnézete A harmadik templom