Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JÉZUS ELJÖN !!

2009.08.09

 

JÉZUS ELJÖN!


"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" 
"Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében?
Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön!
Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.
Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében:
Késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja;
akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja:
ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."
(Mt. 24,44-51)
 

Légy készen!

Jézus abban az órában jön el, amelyben nem számítasz Rá.
Nem árulja el eljövetele idejét, hogy kiszámolhassuk, illetve előre jelezhessük annak napját és óráját, és ezáltal felkészülhessünk.
Jézus azt szeretné, hogy úgy cselekedjünk, mintha minden pillanatban számítanánk eljövetelére.
Jézus nagy hangsúlyt helyez a készenlétre. Azt mondja, hogy eljövetelét semmi nem fogja előre jelezni - olyan órában fog az megtörténni, amelyben nem számítunk Rá. Elengedhetetlen, hogy életünkben egy nagyon fontos ténynek józan és éber tudatában éljük józanul és éberen: eljövetele hirtelen fog megtörténni - annyira hirtelen, hogy nem lesz időnk bármit is "helyrehozni", illetve megváltoztatni.
Ezért minden nap készenlétben kell élnünk.


Készen állsz arra, hogy Jézus még ma eljöjjön?


 
A hű és a bölcs szolga

A "maga idejében" azt jelenti: a megfelelő időben.
Ez volt a tiszte a gondnoknak, amely tisztet gyakran olyan szolga töltött be, aki megbízhatónak és hűségesnek bizonyult.

Az volt a feladata, hogy általános felügyelője legyen a család dolgainak, hogy a megfelelő időben felszolgája az ételt és elrendezze a javakat.
Kiváltképp a keresztény szolgálóknak van olyan feladatkörük, amely kapcsolatban áll elhívásukkal:

Isten házanépe - Krisztus Teste - táplálásáért és gondoskodásáért felelősek.
 
"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."
(Apost.20,28)
 
"Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon."
(1Kor. 4,1-2)
 
A keresztény szolgálóknak
-Isten Beszédét kell tanítaniuk az embereknek és - mind Egyházon belül, mind azon kívül is - segíteniük kell a hívőket a Szent Szellemmel való betöltekezésben.
-Imádkozniuk kell az emberekkel és az emberekért, és kedvesen, de ugyanakkor határozottan vezetniük kell őket az igazlekűség útján.
A Mestert megillető tiszteletből a keresztény szolgálók
-felelősek mindenben engedelmeskedni Istennek.
-Személyesen alá kell rendelniük magukat Neki, s példaként előállva kell a vezetést gyakorolniuk.

Jézus visszajövetelének hirtelen és váratlan eseménye arra kell ösztönözzön bennünket, hogy mindig készen legyünk Vele szemtől-szemben, személyesen találkozni, s számot adni az életünkről és a cselekedeteinkről.

Az Úr egész biztosan meg fogja áldani és jutalmazni azokat a szolgáit, akik szeretik Őt, akik szeretik az embereket és akik engedelmességük által tisztességet adnak Neki.
 
A gonosz szolga

A felelőtlen szolga nem tiszteli Mesterét.
Nem érdeklik mások,s csak azzal tölti idejét, hogy saját magának kedvezzen.
Enged testi kívánságainak és vágyainak.

Isten gonosznak nevezi azt a szolgát, aki visszaél saját hatalmával.
Vannak, akik jószándékkal kezdik, azonban egy idő után belefáradnak a szolgálatba, kihasználják hatalmi pozíciójukat és - vagy akarattal vagy akaratlanul -, rosszul kezdenek bánni másokkal.

Szomorú időszak az, amikor a keresztény szolgálók inkább azonosulnak a világgal, mint az Egyházzal.
Az új bor ivása helyett a világ borát isszák...
A Szellem gyümölcseinek megtermése helyett a test cselekedeteit jelenítik meg... Úgy élnek, mint a hitetlenek... hűtlenek, pénzsóvárak, törtetők és gyönyöröknek szeretői.
 
Az Úr nemcsak azt fogja meglátni, amit éppen akkor teszünk, amikor Ő visszajön - minden mozdulatunkat figyeli és minden gondolatunkat számon tartja.
Nemcsak a cselekedeteinket látja, hanem a szándékainkat, a szívünket is.

Néhányan beleesnek abba a hibába, hogy egyfajta, az események pontos számítgatásán alapuló hamis biztonságérzetben ringatják magukat.
Ezek a szolgák nyilvánvalóan nem várják, hogy Mesterük hamarosan, bármikor visszajöhet.

Őket az ördög megtévesztette és elhitette velük, hogy nem kell majd számot adniuk Istennek. A gonosz szolga súlyos büntetésben részesül.
"A sírás és fogcsikorgatás" kifejezést egy kétségbeejtő helyzet leírására használják. A gonosz szolga nem fog jól járni és semmi kifogással nem állhat elő, amely büntetése alól felmenthetné. Azoknak, akik ebben az életben a világot választják, a következő létformában a Pokol lesz az osztályrészük.
 

Akár meghalunk, akár meglátjuk Jézus visszajövetelét - még csak elképzelni sem tudjuk, hogy mikor fejezzük be földi pályafutásunkat.
Urunk eljövetele boldogság lesz azoknak, akik készek lesznek, de rettenetes lesz azok számára, akik nem.
Isten eljövendő ítélete olyan biztos, mint Jézus Földre való visszajövetele.

Az Úr eljövetelekor nem lesz időnk, hogy hirtelen helyrehozzuk a dolgokat.
Nem szabad felelőtlenül élnünk - nem szabad tétlenül a napon sütkéreznünk;
nem szabad világi gyönyörök után futva saját magunknak kedveznünk, illetve az Úr késlekedését arra használnunk, hogy nem építjük az Ő országát.

Jézus azt mondta, hogy legyünk készen.
Mindig úgy kell élnünk, hogy készen állunk és készek vagyunk az Ő eljövetelére. Mindennek semmi köze az Ő eljövetelének dátumához, inkább egyfajta sáfárságról van itt szó, ami az Ő eljöveteléig tart.

Jézus Krisztus abszolút Úr és Mester.

Amikor eljön, adja Isten, hogy szeretetben való járásban találjon bennünket, abban, hogy áldások vagyunk mások számára és hogy az emberek figyelmét mindig Jézusra irányítjuk.

Ámen.

   

 

 

 

 www.revival.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.