Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolatok Anyák napján

2011.05.01

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg! ... Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében...
Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a jogát!

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a szövőszéket, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri: >Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! <
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!

(Példabeszédek 31.)

-


Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod,ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,  ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.

 

Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. 

A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek.

Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi.

 

8.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út.
Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.
Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól, és az álnokul beszélő embertől; azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon. Ösvényeik görbék, útjaik hamisak.


De a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől,  aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.  Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé.  Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire. Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire! Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta.  De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan.

(Példabeszédek 2.)

-

Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 
A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!  Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. 

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!  Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! 
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. 
Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,  akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. 

Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!  Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.  Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.  Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok. 

 

4.jpg 

 

 

 

 

 

 

Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget.  Az Ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy!
Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat.
Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.
Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.  Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök.  Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!  Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok! 
Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted!  Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled!  Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!  Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. 
Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. 
A csúfolódókat Ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 
Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.

(Példabeszédek 3.)

-


A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. 
Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el.
Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed!

A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján!  Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé! Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot.  Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak.

ombre-rosse.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.

A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg. 

Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.
 
Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!

(Példabeszédek 4.)

 

 

9.jpg

 

 

A mappában található képek előnézete Feltámadott !